User: Utilizator nou?
Parola: Ai uitat parola?
Home Inregistrare Testare&Evaluare Cursuri Candidati Angajatori Certificări Link Contact
Servicii
Evaluare&Certificare
Cursuri online
Produse
Management sarcini
Soft testare offline
Test pentru acasa
Curs pentru acasa
Fisa de testare acasa
Profilul candidatului
Alte servicii
Vrei în Top?
Web Design
Sondaj de opinie
Esti pregatit pentru evaluarea si certificarea online?
Da
Nu
Nu înca
Vot Rezultat  
Important
Link/Banner Exchange
Termeni si Conditii
Contact
Publicitate
InfoRapArt software
Publicitate
Publicitate
Anticariat
[Anticariat online]
AnteCV - Testare, Evaluare si Certificare Virtuala
 

TERMENI SI CONDITII

Copyright

AnteCV este o marcã înregistratã apartinând companiei InfoRapArt SRL România. Produsul include textele, combinatiile de culori, butoanele si chenarele, logo-urile si icon-urile, interfetele si toate celelalte elemente grafice. AnteCV pune la dispozitie o gamã de servicii în conditiile si termenii care pot fi consultate în continuare. Imediat ce ai intrat pe acest site se considerã cã ai acceptat toate conditiile de mai jos, asa încât este indicat sã le citesti si sã ai cunostintã despre ele. În plus, dacã intentionezi sã folosesti o parte din serviciile disponibile, este de datoria ta sã recitesti aceste reguli din când în când pentru a lua la cunostintã si despre posibilele schimbãri care au intervenit. Asadar, vizitând acest site sau utilizând o parte din serviciile disponibile pe aceastã platformã virtualã, se considerã cã ai acceptat din start conditiile stipulate aici, ele fãcând parte integrantã din politica noastrã privatã legatã de acest produs cu caracter public.

Întregul continut textual si grafic de pe acest site este protejat de legea copyright-ului (Legea nr.8/1996), de alte legi interne si de unele conventii si tratate internationale si nu poate fi copiat fãrã un accept expres al societãtii InfoRapArt SRL România care detine în acest moment toate drepturile de licentã si proprietate asupra produsului AnteCV si a continutului acestuia. Mãrcile de fabricatie a produselor si a serviciilor, precum si numele acestora constituie de asemenea proprietatea InfoRapArt SRL si sunt protejate de legile sus mentionate. Ca urmare, cu exceptia acelor produse sau servicii care sunt în mod expres anuntate ca fiind cu titlu gratuit, reutilizarea oricãrui material din continutul site-ului AnteCV (fie el text sau grafic) pentru alte scopuri decât cele pentru care existã un accept expres, este strict interzisã.

Certificatele de testare si celelalte dovezi si înscrisuri emise în mod oficial ca certificãri AnteCV, constituie proprietate intelectualã a InfoRapArt si nu pot fi copiate, reproduse, înstrãinate sau utilizate de cãtre alte persoane sau în alte scopuri decât cele prevãzute si destinate.

Tot proprietate InfoRapArt SRL constituie si textele întrebãrilor, înregistrãrile acestora, algoritmii de testare si evaluare si certificãrile propriu zise care sunt oferite în mod public sau prin intermediul unui contract de exclusivitate sau printr-o întelegere cu pãrtile implicate în acest sens.

O parte a informatiilor si materialelor AnteCV este disponibilã pentru folosirea în mod offline în variante necomerciale, cu conditia ca forma, continutul textelor si imaginile grafice sã nu fie modificate în nici un fel. Permisiunile de utilizare pot fi acordate în mod diferentiat, de la caz la caz. În acest sens InfoRapArt SRL poate atribui aceste permisiuni si asteaptãîn acest scop cerinte cãrora le va rãspunde în conformitate cu politica acestei companii.

Responsabilitãti

Precizãm cã AnteCV furnizeazã diferite servicii, unele gratuite, altele contra cost. În conformitate cu politica AnteCV de folosire a acestor servicii, fiecare utilizator are dreptul sã subscrie la toate regulile impuse sau sã renunte la utilizarea serviciilor disponibile. InfoRapArt SRL România nu monitorizeazã acest site în orice moment, dar îsi rezervã drepturile sã facã acest lucru ori de câte ori este necesar. O parte importantã din informatiile gãzduite pe site apartin utilizatorilor care acceseazã si consimt de bunãvoie sã plaseze date si informatii în baza de date a acestui produs. Din aceste motive, responsabilitatea privind continutul si acuratetea acestor informatii, ca si rezultatele si consecintele implicate de ele, nu apartine InfoRapArt SRL. Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru informatiile introduse în baza de date. InfoRapArt SRL nu poate raspunde de continutul si acuratetea informatiilor pentru alte site-uri Web legate de platforma AnteCV, considerând cã aceste legãturi sunt furnizate numai de posibilitãtile si instrumentele de navigare oferite de Internet.

Drepturi de acces

a) Restrictii de utilizare - AnteCV poate fi utilizat practic de orice persoanã care doreste, singura conditie impusã fiind acea de respectare a legilor în vigoare care au incidentã cu acest domeniu si a regulilor prezentate în acest document. Accesul utilizatorilor care beneficiazã de servicii si utilitãti complete pe site, se face prin logare pe baza unui nume de user si o parolã. Interdictiile specifice de pe acest site sunt exprimate mai jos, si prezentate în mod deschis si la locuri vizibile chiar pe interfata principalã a platformei virtuale, iar utilizatorii au obligatia sã le citeascã si au dreptul sã accepte sau nu conditiile specificate. Iatã aceste restrictii:

 1. Se interzice utilizatorului sã introducã informatii incorecte si incomplete, false sau eronate.
 2. Se interzice utilizatorului sã introducã informatii privind opinii individuale, referinte comerciale sau alte informatii de aceastã naturã, care aduc prejudicii si se abat de la interesele si oportunitãtile declarate ale acestui site.
 3. Nu putem garanta asupra tuturor oportunitãtilor de plasare si angajare a unui candidat, cu atât mai mult în situatiile care sunt ratate din motive care nu depind de noi.
 4. Se interzice plasarea în baza de date a acestui site a informatiilor defãimãtoare, injuriilor, obscenitatilor si altor termeni si caracteristici de acest gen.
 5. Nu ne propunem sã stergem sau sã revizuim materialele postate direct de cãtre utilizatori pe acest site.
 6. Nu este permisã violarea sau încercarea de violare a functionalitãtii si aplicabilitãtii sistemului AnteCV
 7. Nu este permisã nici o încercare care sã afecteze în AnteCV dreptul de copyright, de marcã înregistratã, secretul si alte proprietãti intelectuale de drept.
 8. AnteCV este un serviciu privilegiat. De aceea vom refuza si nu vom accepta postãrile de informatii si alte detalii care pot afecta imaginea sau strategia noastrã de piatã. Refuzul poate fi fãcut fãrã o notificare prealabilã.
 9. Regulile AnteCV pot fi schimbate în timp, în scopul îmbunãtãtirii performantelor si calitãtii produsului. Modificãrile se pot face fãrã o notificare prealabilã.

a) Reguli de securitate - Sunt interzise cu desãvârsire violãrile sau încercãrile de violare a securitãtii informatiilor plasate pe acest site. Cele mai importante interdictii în acest sens sunt urmãtoarele:

 1. Accesarea altor informatii din baza de date decât acelea care sunt destinate, permise si asigurate de AnteCV ca specifice unui utilizator logat pe bazã de nume user si parola.
 2. Încercãrile de probã, scanãrile, testele de vulnerabilitate sau încercãrile de autentificare fãrã o autorizare expresã asupra sistemului sau retelei pe ramurile securizate.
 3. Trimiterea de emailuri nesolicitate, inclusiv pentru situatiile promotionale si/sau de atentionare asupra produselor si serviciilor.
 4. Citirea sau interceptarea pachetelor TCP/IP, la postãrile de emailuri sau newsgroupuri.

Nerespectarea acestor reguli, precum si a celor conexe situatiilor enumerate mai sus pot avea consecinte juridice de naturã civilã sau penalã. InfoRapArt SRL România va investiga toate încercãrile si fraudele de aceastã naturã si le va înainta institutiilor care sunt abilitate sã vegheze la respectarea legilor de apãrare a drepturilor din acest domeniu.

a) Suspendare si/sau anularea drepturilor de acces - Ne rezervãm dreptul de a suspenda accesul utilizatorilor în cazul în care se constatã unele abuzuri si abateri de la regulile precizate mai sus. Suspendarea dreptului de acces se poate face, în situatiile precizate, fãrã o anuntare în prealabil a utilizatorului. Cu toate acestea, noi vom avertiza utilizatorul si îi vom restrictiona regulile pe perioada suspendãrii. Durata suspendãrii va fi decisã în functie de gravitatea abaterii de la regulile stabilite. Suspendarea dreptului de acces este posibilã si în cazul în care un utilizator nu furnizeazã date corecte sau nu le actualizeazã la timp. De asemenea, ne rezervãm dreptul de a anula definitiv accesul unor utilizatori care au recidivat de la situatiile prezentate. Si în acest caz nu vom avea obligatia sã anuntãm în prealabil ridicarea definitivã a drepturilor de acces. Pentru cazurile foarte grave, vom actiona în judecatã pe cei implicati.

Nota. Recomandarea noastrã este aceea ca fiecare utilizator înregistrat sã-si modifice din când în când parola de acces pe acest site, pentru a fi mai sigur cã aceasta nu ajunge sã fie descoperitã, întâmplãtor sau nu, de persoane neavizate.

Aspecte ale proprietãtii

Odatã cu înregistrarea si acordarea drepturilor de acces (printr-un cont, definit de un nume de user si o parolã, sau printr-un echivalent al acestuia), se considerã cã utilizatorul a acceptat în acest mod toate regulile de utilizare a serviciilor stipulate în acest document si pe cele specifice unui anumit serviciu si care sunt precizate odatã cu accesul la el. Asadar, utilizatorul nu trebuie sã permitã altor persoane sã se certifice cu aceste formule strict personale, deoarece întreaga responsabilitate în acest caz privind abuzurile posibile, violarea confidentialitãtii datelor etc. va apartine utilizatorului înregistrat, care este singurul care cunoaste formulele de acces.

Informatiile privind cursurile de instruire si cele conexe plasate în baza de date de pe site nu pot fi considerate ca având un caracter absolut confidential, întrucât acestea pot fi vãzute de persoane care au rolul de a administra si monitoriza acest site. Noi impunem acestor persoane aceleasi reguli de securitate si confidentialitate, însã nu putem garanta pentru ele; dar îi obligãm sã le respecte întocmai si sã fie responsabili asupra faptelor lor. Regula generalã rãmâne aceea cã informatiile nu trebuie utilizate decât în scopurile pentru care au fost destinate. Cu toate acestea, pentru o confidentialitate totalã, utilizatorul poate trimite o cerere specialã în acest sens, care va fi solutionatã prin acord de ambele pãrti.

Sustinerea testelor de certificare pe site-ul nostru reprezintã un act unilateral, în sensul cã numai utilizatorul este responsabil pentru toate testãrile si rezultatele lor. Pentru sustinerea testelor si certificãrilor online AnteCV atribuie întreaga responsabilitate utilizatorului cu drept de acces, considerând cã acesta nu poate fi substituit de o altã persoanã, nici în sustinerea testelor, si nici în utilizarea ulterioarã a certificatului acordat de AnteCV, decât din vina lui, fiind singurul care a avut sau are acces la aceste servicii. Copierea sau falsificarea unui certificat atribuit de AnteCV în scopul utilizãrii de cãtre alte persoane este un act în responsabilitatea completã a celui care detine un astfel de document.

Modificãri

AnteCV îsi asumã responsabilitatea pentru asigurarea unei seriozitãti complete în orice moment, a modului în care sunt accesate si folosite serviciile si produsele disponibile. În acelasi timp, AnteCV nu garanteazã cã preturile si conditiile de utilizare a serviciilor nu pot fi schimbate sau modificate în timp, si nici nu poate garanta cã orice produs poate fi asigurat permanent pentru livrare în orice cantitate, decât în limitele unui stoc disponibil. Asadar, ne rezervãm dreptul ca livrãrile de produse si servicii sã se facã în functie de conditiile si disponibilitãtile concrete la un moment dat, iar preturile acestor produse si servicii sã poatã suferi unele modificãri, chiar si fãrã o notificare prealabilã. Totodatã, precizãm cã pot suferi modificãri sau transformãri, în aceleasi conditii, chiar si structurile serviciilor si produselor. Mai mult, precizãm cã este posibil ca oricare dintre serviciile si produsele noastre sã fie modificate, suspendate sau chiar anulate.

De asemenea, AnteCV îsi rezervã dreptul de a modifica si îmbunãtãti permanent informatiile si continutul acestui site. Desi nu ne propunem aceasta, este posibil ca unele modificãri sã fie plasate pe site fãrã a fi anuntate în prealabil. De aceea, sfatul nostru este acela ca utilizatorii implicati sã citeascã din când în când acest document care prezintã«Termenii si Conditiile», pentru a fi la curent cu noile modificãri apãrute.

«Termenii si Conditiile» AnteCV reprezintã un cadru complet care poate sta la baza oricãrui contract cu oricare dintre clienti.

Atentie! Orice utilizare a platformei AnteCV în alte scopuri decât cele care au fost prevãzute si în afara regulilor precizate în acest document constituie o violare a drepturilor de autor si poate conduce la actiuni penale directe.

AnteCV - v 1.2 Copyright © - 2004 INFORAPART SRL ROMÂNIA

www.inforapart.ro

 
Testari libere
  Antrenament
  Ia un test!
  Fisa de evaluare
  Clasamente
  Domenii de testare
  Un mic test demo
Informatii
Ce este AnteCV ?
Detalii despre AnteCV
Ghid de certificare
Avantaje AnteCV
Clientii nostri
Partenerii nostri
Invitatie
Înscriere
Chestionar
Opinia ta
Propune un test
Propune un curs
Model CV european
Multimedia
Filme si Cursuri
Publicitate
Meditatii
[Site-ul meditatiilor]
Publicitate
MenStrict
Cel mai util cadou pentru iubita ta!

[Free download]
Publicitate
CyberPoems
Poeme cibernetice
[Free download]
   Webmaster Termeni si conditii © Copyright 2003   InfoRapArt
Powered by  
Powered by R@u Team   All Rights Reserved