User: Utilizator nou?
Parola: Ai uitat parola?
Home Inregistrare Testare&Evaluare Cursuri Candidati Angajatori Certificări Link Contact
Servicii
Evaluare&Certificare
Cursuri online
Produse
Management sarcini
Soft testare offline
Test pentru acasa
Curs pentru acasa
Fisa de testare acasa
Profilul candidatului
Alte servicii
Vrei în Top?
Web Design
Sondaj de opinie
Esti pregatit pentru evaluarea si certificarea online?
Da
Nu
Nu înca
Vot Rezultat  
Important
Link/Banner Exchange
Termeni si Conditii
Contact
Publicitate
InfoRapArt software
Publicitate
Publicitate
Anticariat
[Anticariat online]
AnteCV - Testare, Evaluare si Certificare Virtuala
 
GHID DE CERTIFICARE AnteCV

   Orice utilizator poate sã se antreneze sau sã sustinã un test din oricare disciplinã disponibilã în baza de date AnteCV.

   Atât antrenamentul cât si procesul de testare si evaluare propriu zisã, sunt servicii 100% gratuite.

   Antrenamentul

 • Un candidat are dreptul sã se antreneze de cel mult 3 (trei) ori la o aceeasi disciplinã aleasã.
 • Rezultatul fiecãrui antrenament este prezentat întro forma succintã, constând din nota obtinutã, timpul de rezolvare si câteva aprecieri.
 • Rezultatele antrenamentelor nu apar în clasamentele finale.
 • Un test de antrenament constã dintr-o serie de 5 (cinci) întrebãri alese aleator din baza de date. Timpul alocat rezolvãrii unui test este direct proportional cu cel al unui test normal al disciplinei respective.

   Testarea

 • Fiecare candidat înscris are dreptul sã rezolve teste de la oricare disciplinã disponibilã din baza de date, acest serviciu fiind 100 % gratuit
 • Un test este constituit dintr-un numãr determinat de întrebãri, cuprins între 10 si 60 în functie de specificul disciplinei din care este ales si are un anumit timp de rezolvare.
 • O întrebare poate contine un text sau o imagine si poate fi însotitã sau nu de un antet (text sau imagine) la care poate referi
 • O întrebare poate avea cel putin douã variante alternative de rãspuns si cel mult zece. Acestea pot fi reprezentate prin texte sau prin imagini
 • În functie de specificul întrebãrii, aceasta poate avea un singur rãspuns corect (întrebare de tip 0), niciunul, unul sau mai multe rãspunsuri corecte (întebare de tip 1), sau un rãspuns furnizat în scris (întrebare de tip 2).
 • Interfata cu o întrebare pentru care se asteaptã un raspuns cuprinde:
  • numãrul întrebãrii curente
  • numãrul total al întrebãrilor testului
  • timpul scurs pânã în acel moment
  • timpul total de rãspuns la întrebãri
  • textul sau imaginea care reprezintã întrebarea
  • optional, textul sau imaginea care reprezintã antetul la care se referã întrebarea
  • toate rãspunsurile alternative sau posibile ale întrebãrii, prezentate ca text sau imagine, numerotate si însotite de butoane de tip radio, sau de alegere a rãspunsurilor corecte (în cazul rãspunsului în scris, interfata cuprinde o casetã în care candidatul poate înscrie rãspunsul corect)
  • un buton dedicat setãrii rãspunsului final dat de candidat si trecerii la urmãtoarea întrebare
  • un buton de salt la întrebarea urmãtoare, pentru cazul în care candidatul amânã înscrierea rãspunsului la întrebarea curentã
  • buton care permite candidatului sã abandoneze rezolvarea în continuare a testului
 • Rezolvarea testului se face contra cronometru, candidatul putând rata testul dacã timpul alocat a expirat.
 • Parcurgerea întrebãrilor se face secvential, începând cu prima întrebare generatã automat si aleator din baza de date
 • Fiecare întrebare peste care candidatul a sãrit amânând darea rãspunsului, va apãrea din nou, dupã parcurgerea completã a testului, iar candidatul va putea da rãspuns la ea în limita timpului alocat pentru rezolvare.

   Evaluarea

 • Dupã finalizarea testãrii rezultatul apare într-o interfatã de evaluare, care cuprinde:
  • numãrul total de întrebãri si numãrul de întrebãri la care candidatul a dat un raspuns corect
  • procentul de realizare a rãspunsurilor
  • timpul total alocat si timpul de rezolvare a testului, în cifre absolute si procentuale
  • nota finalã, calculatã pe baza punctajului atribuit fiecãrei întrebãri în functie de gradul de dificultate al acesteia, fiind o notã absolutã acordatã în intervalul de la 0 la 10.
  • procentele rezultate pe sectiuni (module), dacã disciplina respectivã are prevãzute aceste sectiuni de evaluare
  • alte aprecieri privind performantele evaluarii, textuale sau în cifre absolute
 • Candidatul are dreptul si poate obtine o evaluare completã, care poate fi furnizatã direct pe site sau poate fi trimisã la adresa de postã electronicã a acestuia.
 • Pe lângã evaluarea propriu zisã, candidatul mai poate beneficia si de fise de testare si evaluare, analitice sau sintetice, care permit o analizã completã a modului în care a fost rezolvat testul, prin compararea rãspunsurilor corecte cu cele date de candidat

   (vezi detalii privind algoritmul de evaluare)

   Clasificarea

 • Un candidat poate sustine un test la o anumitã disciplinã de un numãr practic nelimitat de ori, stiindu-se faptul cã de fiecare datã testul este altul.
 • Rezultatele obtinute în urma testãrii si evaluãrii pot fi cuprinse în diferite clasamente, care pot fi vizualizate pe orice vizitator al site-ului
 • Pentru fiecare test sustinut la o aceeasi disciplinã va fi retinut pentru clasificare doar testul cu nota cea mai bunã.
 • Numai candidatii care au obtinut nota minima 5.00 apar în aceste clasamente
 • În acest mod candidatul poate sã-si ridice nota, pentru a apãrea în clasamente (cu nota peste 5.00) sau sã ocupe locuri superioare în aceste clasamente.
 • Candidatul care a obtinut dupã mai multe testãri o notã de clasificare decât un altul cu aceeasi notã dar obtinutã din mai putine testãri, va aparea în urma acestuia în clasamente
 • Clasamentele pot fi generale, pe domenii sau pe discipline
 • Candidatii îsi pot manifesta dorinta în mod expres (la înscriere sau pe parcurs) sã nu aparã în clasamente, chiar dacã au note bune care le-ar da acest drept.

   Certificarea

 • Certificarea este un serviciu care poate fi solicitat de oricare candidat în conditiile descrise aici.
 • Procesul constã din acordarea candidatului, prin expedierea postala sau direct, a unui certificat AnteCV, care consfinteste rezultatele favorabile si performantele înregistrate de candidatul testat
 • Certificatul AnteCV poate fi sustinut ca dovadã în fata oricãrui angajator sau institutii care recunoaste institutia AnteCV ca un factor de încredere si de competentã maximã în acest domeniu
 • O certificare la o anumitã disciplinã poate fi sustinutã numai dupã ce candidatul a obtinut cel putin o datã nota minimã 8.00.
 • Certificarea nu este un serviciu gratuit. Un certificat pentru testarea si evaluarea la o anumitã disciplinã se elibereazã la cererea candidatului contra unui cost de 7.99 EURO.
 • Pentru certificãrile online este obligatoriu ca solicitantul sã se înregistreze în baza de date cu informatii complete.
 • Datele de înregistrare trebuie sã fie complete si corecte. În caz contrar candidatul este singurul responsabil de utilizarea frauduloasã a serviciilor AnteCV (vezi Termeni si Conditii)
 • Certificatul este trimis candidatului prin postã, sau este înmânat personal la sediul societãtii InfoRapArt SRL, imediat ce au fost întrunite toate conditiile de acordare (clasificare conform normelor stabilite, confirmarea plãtii etc.).
   IMPORTANT: Pentru certificãrile online la o disciplinã disponibilã din domeniul IT&C este obligatorie o evaluare suplimentarã clasificatã (nota minimã 8.00) la disciplina 121--Vocabular informatic.
   Costul unei certificãri este de numai 7.99 Euro (putând include si anumite oferte promotionale sau discounturi).
 
Testari libere
  Antrenament
  Ia un test!
  Fisa de evaluare
  Clasamente
  Domenii de testare
  Un mic test demo
Informatii
Ce este AnteCV ?
Detalii despre AnteCV
Ghid de certificare
Avantaje AnteCV
Clientii nostri
Partenerii nostri
Invitatie
Înscriere
Chestionar
Opinia ta
Propune un test
Propune un curs
Model CV european
Multimedia
Filme si Cursuri
Publicitate
Meditatii
[Site-ul meditatiilor]
Publicitate
MenStrict
Cel mai util cadou pentru iubita ta!

[Free download]
Publicitate
CyberPoems
Poeme cibernetice
[Free download]
   Webmaster Termeni si conditii © Copyright 2003   InfoRapArt
Powered by  
Powered by R@u Team   All Rights Reserved