User: Utilizator nou?
Parola: Ai uitat parola?
Home Inregistrare Testare&Evaluare Cursuri Candidati Angajatori Certificări Link Contact
Servicii
Evaluare&Certificare
Cursuri online
Produse
Management sarcini
Soft testare offline
Test pentru acasa
Curs pentru acasa
Fisa de testare acasa
Profilul candidatului
Alte servicii
Vrei în Top?
Web Design
Sondaj de opinie
Esti pregatit pentru evaluarea si certificarea online?
Da
Nu
Nu înca
Vot Rezultat  
Important
Link/Banner Exchange
Termeni si Conditii
Contact
Publicitate
InfoRapArt software
Publicitate
Publicitate
Anticariat
[Anticariat online]
AnteCV - Testare, Evaluare si Certificare Virtuala
 

SOFTWARE
ManSarD - Managementul Sarcinilor la Distanta

     Programul monitorizeaza de la distanta sarcinile delegate tuturor membrilor unui sector de activitate.

Domeniu : Resurse Umane / Gestiune
Licenta : Shareware
Autor/Proprietar : InfoRapArt SRL
Versiune : 1.2
Resurse : All Windows
Pret : 125 Euro
Documentatie : Ghid de utilizare si exploatare

Descriere detaliata:
     Aplicatia presupune existenta unui departament/sector condus de un leader care are printre alte atributiuni si pe aceea de a delega sarcini angajatilor din subordine si de a urmari realizarea acestora la timp si în conditii optime.
a) Pentru leader aplicatia asigura:
- controlul operativ al îndeplinirii tuturor sarcinilor delegate
- urmarirea operativa a activitatii fiecarui subordonat în parte si pe ansamblul sectorului de activitate
- prevenirea consecintelor nefavorabile pentru nerealizarea la timp a unor sarcini importante
- scurtarea timpului de decizie
b) Pentru angajati aplicatia asigura:
- monitorizarea sarcinilor personale
- controlul realizarii sarcinilor prin avertismente grafice si sonore
- agenda sarcinilor personale
Functii principale:
- înregistrarea în baza de date a sarcinilor individuale
- avertizarea sonora si grafica privind apropierea sau depasirea termenelor scadente
- selectarea si afisarea sarcinilor scadente, pe diferite criterii
- arhivarea automata a sarcinilor realizate si consultarea arhivei
- administrarea bazei de date, asigurarea securitatii datelor si a drepturilor de acces

Aplicatia cuprinde 3 (trei) categorii/nivele de utilizatori:
1. Administrator al aplicatiei si bazei de date:
- are drepturile cele mai mari de acces
- raspunde de functionalitatea completa a aplicatiei în retea si de consistenta bazei de date
- executa periodic salvari ale bazei de date, iar în caz de necesitate, restaurarea acesteia
- poate introduce utilizatori noi în aplicatia si poate acorda sau modifica drepturi de acces
2. Leader al departamentului/sectorului de activitate:
- poate vizualiza orice informatie înregistrata în baza de date
- beneficiaza de rapoarte analitice si sintetice pentru urmarirea îndeplinirii sarcinilor de catre angajatii pe care îi are în subordine
- poate interveni pentru actualizarea/reactualizarea unor sarcini delegate
- poate introduce o sarcina delegata unui anumit subordonat
- poate trece o sarcina în arhiva, chiar daca aceasta nu a fost realizata.
3. Orice angajat al departamentului/sectorului de activitate care are în responsabilitate rezolvarea unor sarcini primite
- poate înregistra în aplicatie sarcinile primite
- beneficiaza de informatii complete cu privire la scadenta sarcinilor personale
- beneficiaza de alarme de avertizare (sonore si grafice) cu privire la apropierea termenelor scadente
- nu pot modifica sau sterge o sarcina înregistrata care a depasit data înregistrarii cu un termen prestabilit.

Cerinte minime:
- Un server de Baza de Date, de capacitate medie
- Cel putin un calculator client, de capacitate medie.


Avantajele sistemului ManSarD
- Permite sa nu se piarda sirul sarcinilor delegate si stadiul acestora
- Permite sa nu se depaseasca termenul stabilit pentru o anumita activitate
- Elimina gradul scazut de responsabilitate dat de comunicarea verbala, stiindu-se ca majoritatea responsabilitatile sunt delegate prin telefon, fax, mail sau discutie directa cu persoana desemnata
- Inregistrarea în aplicatie a sarcinilor delegate echivaleaza cu o comunicarea scrisa, însotita de semnatura persoanei respective.
- Permite înregistrarea tuturor responsabilitatilor si urmarirea celor realizate si nerealizate, precum si replanificarea celor neefectuate
- Sarcinile înregistrate în ManSarD beneficiaza si de avantajul pastrarii pe o perioada lunga de timp, sub forma arhivata care poate fi consultata rapid si în orice moment
- ManSarD asigura o confirmare a asumarii responsabilitatii imediat dupa înregistrarea sarcinii în calculator
- ManSarD permite elaborarea unor statistici ale sarcinilor care au fost îndeplinite de fiecare membru al unei echipe, evaluarea obiectiva a personalului si aprecierea muncii prestate.
- ManSarD permite un sistem complex de avertizare (alarme), prin sunet si/sau imagini animate, sistem care poate fi configurat de fiecare utilizator în parte
- Aplicatia permite prioritizarea sarcinilor de îndeplinit, pe baza uor estimari a sarcinilor delegate si a complexitatii acestora, eliminând astfel suprasolicitarile unor angajati si alocarea ineficienta de resurse umane si de timp.
- Responsabilitatile sunt clasificate pe categorii si grade de importanta, urgenta etc.
- ManSarD sprijina respectarea termenelor de finalizare, asigurând o coerenta în activitatea desfasurata
- Fiind o aplicatie dedicata managementului sarcinilor si responsabilitatilor, ManSarD are avantajul sigurantei transmiterii si receptionarii sarcinii de catre persoana responsabila si specificarea timpului maxim de realizare, permitând astfel o crestere a productivitatii indivizilor si orientarea lor spre asumarea responsabilitatilor în companie.
- Din punct de vedere al resurselor implicate ManSarD elimina timpii morti datorati transferului fizic al informatiei, al deplasarii de la un departament la altul pentru a delega responsabilitati sau pentru a afla stadiul unei sarcini,
- Prin intermediul aplicatiei MonTask se poate obtine o situatie foarte clara a sarcinilor delegate, a celor îndeplinite, a celor care au fost realizate dar care au depasit termenul limita, precum si a celor care nu au fost înca realizate
- In sistemul clasic avem de-a face cu subiectivisme de genul:
   . imposibilitatea monitorizarii tuturor sarcinilor delegate
   . incertitudinea receptionarii adecvate a prioritatilor (urgenta, importanta, termen limita)
   . imposibilitatea cunoasterii stadiului în care se afla acestea
   . primirea cu întârziere a unui raspuns de la persoana delegata.

- Aplicatia ManSarD permite monitorizarea tuturor sarcinilor din sistem, vizualizarea eventualelor suprasolicitari a unor angajati sau a unor probleme ce pot aparea pe parcurs
- ManSarD îmbunatateste activitatea manageriala de gestionare a sarcinilor, care depinde preponderent de factorul uman.
- Permite monitorizarea si gestionarea oricarei sarcini delegate, în mod facil; Prin acest sistem se va sti în orice moment care este stadiul lor, fara a contacta pe fiecare angajat în parte si în mod direct. De asemenea, se va putea primi fara întârziere raspunsul final de la cel delegat si, în plus, se va avea certitudinea unei receptionari adecvate a responsabilitatii In plus, ManSarD asigura:
- Transmiterea informatiei (sarcina, mesaj, document)
- Accesarea informatiei (localizarea rapida a documentelor)
- Obtinerea rapoartelor
- Gestionarea arhivei electronice
- Comunicarea intre departamente sau intre membrii echipei

Alte avantaje:
- ManSarD beneficiaza de o interfeta în limba româna si o usoara accesare a acesteia
- ManSarD permite comunicarea cu alte baze de date si aplicatii existente
- ManSarD permite monitorizarea activitatii la distanta
- ManSarD permite adaptarea stilului de lucru la standarde europene
- ManSarD asigua o monitorizare stricta a activitatilor personalului
- Avertizarea utilizatorilor cu privire la starea sarcinilor primite (întârziate, finalizate) ofera acestora informatii utile ce asigura continuitatea activitatii desfasurate
- Administrarea arhivei de date dupa durata de viata specificata activitatii
- Introducerea sarcinilor organizate pe categorii si subcategorii ofera posibilitatea utilizatorului sa-si defineasca nivelul de detaliere a acestora în cadrul bibliotecii electronice
- Asigura conexiunea dintre sarcinile ce trebuiesc realizate si documentele de referinta aferente, optimizându-se astfel procesul de lucru al utilizatorului

Cu privire la securitatea informatiei, ManSarD ofera:
- o solutie completa de administrare a grupurilor de utilizatori si atribuire a drepturilor de acces
- un control complet al operatiunilor efectuate asupra sarcinilor si responsabilitatilor.

Comanda prin email


 
Testari libere
  Antrenament
  Ia un test!
  Fisa de evaluare
  Clasamente
  Domenii de testare
  Un mic test demo
Informatii
Ce este AnteCV ?
Detalii despre AnteCV
Ghid de certificare
Avantaje AnteCV
Clientii nostri
Partenerii nostri
Invitatie
Înscriere
Chestionar
Opinia ta
Propune un test
Propune un curs
Model CV european
Multimedia
Filme si Cursuri
Publicitate
Meditatii
[Site-ul meditatiilor]
Publicitate
MenStrict
Cel mai util cadou pentru iubita ta!

[Free download]
Publicitate
CyberPoems
Poeme cibernetice
[Free download]
   Webmaster Termeni si conditii © Copyright 2003   InfoRapArt
Powered by  
Powered by R@u Team   All Rights Reserved